EHBO, Mededelingen

Statuten en huishoudelijk reglement?

Statuten & Huishoudelijk reglement?

Mededelingen

Algemene leden jaarvergadering district Noord-Hollands

Algemene leden jaarvergadering over 2017 district Noord-Holland

EHBO, Mededelingen

Wat een KNV EHBO vereniging allemaal doet

Bekijk deze informatievideo over wat de afdelingen van de Koninklijke EHBO allemaal doen. Cursus geven, mensen leren helpen, ondersteunen van evenementen. Iets voor u? Er is vast een afdeling in de buurt: http://www.koninklijke-ehbo.nl/afdelingen

Mededelingen

Afdeling Krommenie viert 75 jaar EHBO

Op 11 januari 2016 viert KNV EHBO afdeling Krommenie haar 75 jaar jubileum. De KNV EHBO Noord-Holland wenst haar nog vele jaren!

Mededelingen

Lintjesregen 2015

DIEMEN – Een koninklijke onderscheiding voor twee Diemenaren tijdens de lintjesregen dit jaar. Jan Poster en Henk Bleker kregen vrijdagochtend in het gemeentehuis een lintje opgespeld door burgemeester Amy Koopmanschap.

Mededelingen

District Jaarvergadering 11 april 2015

Om 10:00 stroomden de genodigde afdelingen van KNV district Noord-Holland binnen voor de jaarvergadering van het district. De vergadering had dit jaar als gastheer de afdeling Stede Broec.

Mededelingen

Informatie districts jaarvergadering 11 april 2015

De uitnodigingen en begeleidende stukken voor de Districts Jaarvergadering van 11 april 2015 zijn rond gestuurd. Ook op onze website kan je ze vinden.

Mededelingen

Nieuwe instroom wordt door het RK van harte toegejuicht

Basis is EHBO. Dat zal naar verwachting wel goed zitten. Eerstvolgende trap is evenementenhulpverlening. Erg nuttige toevoeging op het EHBO protocol is de ABCDE benadering zoals we die binnen het SIGMA al standaard gebruiken.

Mededelingen

EHBO- of reanimatiecursus vergoed vanuit verzekering

Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere zorgverzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

Mededelingen

Marion Kluck wordt bedankt voor haar dienst als secretariaat

Marion Kluck wordt door de voorzitter bedankt voor haar dienst nadat ze af was getreden als secretariaat binnen het bestuur van district Noord-Holland.