Over ons

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO is een landelijke vrijwilligersorganisatie en werd opgericht in 1893 op initiatief van Dr. C.B. Tilanus Jr. Het predikaat ‘Koninklijke’ werd ontvangen in 1953 en werd in 2011 weer verlengd voor 25 jaar.

Wat is EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken is de hulp en bijstand door leken die, in afwachting van deskundige hulp, moeten worden verleend aan personen, die ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Deze bijstand en hulp hebben tot doel het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar.

EHBO is dus dat doen wat nodig is om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij onze bestuursleden terecht. In onderstaand overzicht ziet u de namen en bijbehorende (e-mail)adressen van onze bestuursleden.

Door op de naam te klikken krijgt u meer informatie over het bestuurslid.

Bestuur & Commissieleden

Vacant - Algemeen Bestuurslid
Gabrielle Venix-De Graaf - Secretariaat
Cobi Velzel - Penningmeester
Mark Waterman - Voorzitter | 2de vr lid | Public Relations