Verslag Districtsjaarvergadering 2020 te Almere

Vandaag 10 oktober 2020 is de districtsjaarvergadering van Noord-Holland geweest. EHBO vereniging Almere heeft hiervoor een zeer mooie locatie verzorgt namelijk de zeer ruime aula van het Baken Stad College. Hierdoor konden alle aanwezigen coronaproof aan deze vergadering deelnemen.

Door de gemoedelijke sfeer verliep de vergadering vlotjes en respectvol. Het digitale schoolbord, die tot onze beschikking is gesteld, bleek zeer nuttig te zijn. Aan de hand van het digitale schoolbord konden we de stukken van het landelijk bestuur behandelen. Door de aanwezigen is er opbouwende kritiek geleverd alsmede verschillende aandachtpunten aangeleverd. Het bestuur is zeer dankbaar hiervoor en zal deze punten meenemen in de Algemene Vergadering 24 oktober in Zeist.

Als nieuw districtsbestuur zijn we dankbaar voor alle input die we tijdens de vergadering hebben gekregen en zullen deze zeker gebruiken om ons zelf te verbeteren zodat we de afdelingen van ons district beter kunnen dienen. Als districtsbestuur gaan we ook de dialoog met landelijk bestuur aan om, zodat we ons als landelijk koepel ook kunnen verbeteren.